Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi VNBA-BEAUTY AWARDS 2020

Ngày 18/9/2020, Hội Đào tạo-Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA) đã tổ chức thành công buổi Lễ phát động cuộc thi VNBA-BEAUTY AWARDS 2020, tại trụ sở của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.  Nội lực Ban phun thêu thẩm mỹ ở cuộc thi VNBA-BEAUTY AWARDS 2020 Xinh Spa Center- Thương … Đọc tiếp Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi VNBA-BEAUTY AWARDS 2020